Go to Top

Persienner

For mer info om Warema utvendige persienner trykk her


Fasadepersienner kom til Skandinavia rundt 1960. De første persiennene som ble solgt i Norge var 50 mm valsede lameller uten vulst. Mot slutten av 60-tallet kom 60 og 80 mm valsede lameller med vulst, noe som gjorde persiennene mer solide og mer vindsterke.

På slutten av 70 tallet kom lameller med z form. Disse har også en underliggende gummilist i forkant. Kombinasjon av form og gummilist gjør at denne persiennen tetter vesentlig bedre enn andre lameller. Denne persiennen kan også leveres med opptrekk i styreskinnene, som muliggjør at lamellene ikke får hull til snorer. Persiennen har derfor fått navnet blendings-persienne.

På 90 tallet kom også persienner med 60, 80 og 100 mm lameller uten vulst. Disse lamellene var av en vesentlig tykkere type enn hva som tidligere var levert. Denne persiennen var da like vindsterk som tidligere persienner med vulst. Levert med wirestyring har denne persiennen en vesentlig lavere pakkhøyde enn persienner med vulstede lameller.