Go to Top

Brannstiger må ikke glemmes

Én av tre med soverom i andre etasje eller høyere har brannstige eller branntau, men få tester eller trener på å bruke slike hjelpemidler. Over 80 prosent vedgår at brannstiger og branntau får henge i fred.

Dette forteller en fersk undersøkelse TNS Gallup har utført i anledning årets brannvernuke, som innledes mandag 17. september.

– Flott at så mange som en tredjedel med soverom over første etasje tenker over hvilke rømningsmuligheter de har og anskaffet seg brannstiger og branntau. Men det er typisk at slike ting henges opp og glemmes, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Brannstiger og branntau skal jo forenkle evakuering ved brann. Det betyr ikke nødvendigvis at det er enkelt å bruke disse:

– Mange blir overrasket når de prøver brannstiger og branntau. Kanskje fungerer ikke utstyret, eller det er defekt, malt over eller rustet fast.

Undersøkelsen forteller at kvinner ofte er dårligst på å sjekke og prøve ut brannstiger og branntau. Dobbelt så mange menn som kvinner har prøvd og sjekket dette iløpet av de to siste årene.

Det er viktig at alle lærer seg hvordan brannstiger og branntau brukes, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Har du en brannstige som du aldri har testet, er Nasjonal brannøvelse en gylden anledning.

Ref: Bygg.no