Go to Top

Dagslyset kan hjelpes inn

Slik lyset blir styrt inn mot filmrullen eller databrikken for å få den effekten man ønsker, så vil arkitekten bruke lysåpninger slik at lyset kan «forme» rommene. Dette er sentrale teknikker, nå som en ny byggeforskrift søker å begrense bruken av glass i fasadeutformingen.

– Vinduer som er plassert høyt opp mot taket vil gi godt med lys innover i lokalene, sier Sørli.

– Lys fra en høy vinkel vil brukes som ledetråd ved plasseringen av vinduer. Dagslyset har den beste lyskvaliteten, og gir best trivsel og er mest gunstig energimessig, sier han.
Solskjerming – Persienner som leder lys

Å utnytte dagslyset er også viktig i Tore Kolås’ doktorgradsprosjekt ved NTNU, som handler om dagslys persienner. Som en forskjell fra vanlige persienner, som har som oppgave å stenge lyset ute, kan dagslys persienner både reflektere bort uønsket sollys og lede dagslys inn i rommets himling.

Dagslys persienner er et av flere såkalte dagslys systemer som er utformet de siste årene med utgangspunkt nettopp i dette dilemmaet.

Persienne som brukes til å styre lyset, ved å reflektere sollys rett ut igjen og/eller ved å lede dagslyset inn i rommets himling.

Ref: Solskjerming.no